Welkom bij Christofoor
Praktijk voor Psychologie en Levensbeschouwing

 

Voor welke problemen?Hoe werkt het / WachttijdenEn verder..

En verder..

Tarieven
Wanneer u door uw huisarts of via de praktijkondersteuner bent verwezen naar de Generalistische Basis GGZ worden de behandelingen bij Christofoor geheel of grotendeels door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Evenals in vorige jaren worden de kosten van de behandeling verrekend met het wettelijk vastgestelde eigen risico, dat in 2022
385 euro bedraagt.

Mocht na de intake blijken dat behandeling bij Christofoor niet wordt voortgezet, dan wordt er een zogenoemd ‘onvoltooid behandeltraject’ in rekening gebracht.

De kosten worden door Christofoor rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Behalve wanneer u verzekerd bent via Menzis. Anders dan voorheen gebeurt de declaratie niet per traject maar gaat het om de directe tijd die er aan uw behandeling is besteed. Rapportages, telefoongesprekken of e-mails, en overleg met derden, worden hierin door de zorgverzekeraar verrekend. 

Indien een geplande sessie geen doorgang kan vinden dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te melden. Zonder tijdige afmelding bestaat de mogelijkheid dat de kosten geheel of gedeeltelijk in rekening worden gebracht. Deze kosten kunt u niet bij uw verzekering declareren.

 

De tarieven vallen binnen de richtlijnen van het NZa. De volledige tarievenlijst is beschikbaar in de praktijk. U kunt daar ook altijd voor bellen.

Dossier en privacy
Alles wat tijdens de sessie wordt besproken valt onder het beroepsgeheim van de psycholoog. Aan het begin van de behandeling vragen wij u om toestemming om uw huisarts te informeren. Aan anderen wordt er alleen informatie verstrekt als u ons daartoe machtigt.
Van de behandeling wordt een elektronisch dossier bijgehouden. U heeft recht op inzage in dit dossier. Mochten gegevens onjuist zijn, dan kunt u deze laten verbeteren, aanvullen of verwijderen.

Waarneming tijdens vakantie
Voor vakanties van de behandelaar worden er met u afspraken gemaakt over de bereikbaarheid. 
Wanneer er tijdens de vakantie van de eigen behandelaar een crisis optreedt die niet kan wachten, neemt u contact op met uw eigen huisarts, of vanaf 17:00 uur en in het weekend de Huisartsenpost in uw eigen regio.