Welkom bij Christofoor
Praktijk voor Psychologie en Levensbeschouwing

Links

NIP:
Als psychologe ben ik aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen, het NIP. Lidmaatschapsnummer 8742. Ik sta ingeschreven als
Registerpsycholoog-NIP Op de site vindt u meer over de kwalificaties van een Registerpsycholoog NIP.
Als lid van het NIP ben ik gehouden aan de
Beroepscode voor Psychologen.  Hierin is de beroepsethiek vastgelegd op basis van de kernbegrippen Verantwoordelijkheid, Integriteit, Respect en Deskundigheid.
Onze praktijk nam in 2016 deel aan de visitaties vanuit het NIP.

BIG-register:
BIG staat voor Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Ik ben gekwalificeerd als GZ-psycholoog In de wet is opgenomen dat GZ-psycholoog een beschermde titel is, waarvoor bepaalde beroepscodes, gedragsregels en opleidingsvereisten gelden. De BIG-registratie geldt dus als een keurmerk voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Kwaliteitsstatuut:
Praktijk Christofoor beschikt over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut 2017. Dit document is in te zien in de praktijk.

NZa
Zoals onder werkwijze valt te lezen worden de kosten van behandeling rechtstreeks gedeclareerd bij uw Zorgverzekeraar. De tarieven die gedeclareerd worden betreffen een percentage van de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde maximumtarieven.

CVPPP:
Als gelovig psychologe ben ik lid van  de CVPPP. 
Dit is de Nederlandse beroepsvereniging voor psychiaters, psychologen en psychotherapeuten voor wie de relatie tussen het christelijk geloof en hun vakgebied centraal staat.

EMDR:
In 2006 volgde ik de Basisopleiding EMDR. 
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR. Het is een zeer efficiënte behandelmethode voor mensen die last blijven houden van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, een geweldsincident of seksueel geweld.

Emotion Focused Therapy: 
In 2015 volgde ik de basisopleiding EFT.
 Bekijk een introductiefilmpje via de volgende link: Emoties (filmpje) en Emotion Focused Therapy.

Onze praktijk ligt op de eerste verdieping in het gebouw van
Huisartsenpraktijk Feurtherpoort  in Susteren. Er is sprake van nauwe samenwerking met de POH-ggz van de huisartsen en met
Psychotherapiepraktijk Maagdenberg, die beide werkzaam zijn in hetzelfde gebouw.
Let Op: Iedere Nederlander heeft het recht om zelf een psycholoog te kiezen. In onze praktijk zijn  patiënten van elke huisartsenpraktijk van harte welkom.

PsyNet Midden Limburg:
Praktijk Christofoor maakt deel uit van een regionaal samenwerkingsverband van vrijgevestigde praktijken in de GGZ in Midden-Limburg, PsyNet 
genaamd. PsyNet is een belangrijk aanspreekpunt voor onder andere zorgverzekeraars, huisartsen, gemeentes, ARBO-instellingen en bedrijven.

Abdij Lilbosch:
Christofoor is verbonden met Abdij Lilbosch in Echt.
Cisterciënsermonniken, beter bekend als Trappisten, leiden in Lilbosch een stil en toegewijd leven.  Het  
Gastenhuis van de monniken biedt aan mensen die zin, inzicht en stilte zoeken de mogelijkheid enkele dagen mee te leven in het levensritme van de monniken.

De Sleutel In het bisdomblad De Sleutel van het Bisdom Roermond verscheen in het aprilnummer 2011 een artikel over Christofoor. Tevens publiceert De Sleutel in elk nummer een column over het werk in de praktijk.

Trimbos Instituut
 Op de website van het Trimbos Instituut is informatie te vinden over verschillende psychische problemen.

Onze praktijk ondersteunt initiatieven voor een dementie-vriendelijke samenleving.

Praktijk Christofoor is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  51445883