Welkom bij Christofoor
Praktijk voor Psychologie en Levensbeschouwing

 

Wie is wie?Visie

Visie
De praktijk Christofoor is ontstaan bij de Trappistenabdij Lilbosch in Echt. Het omringende landschap en vooral het  leven van de monniken vormden een sterke inspiratiebron voor het werk binnen de praktijk. En dat geldt nog steeds. Christofoor gaat ervan uit dat in iedere mens een kern ligt die hem rechtstreeks verbindt met de schepping en de Schepper.  Gelovend in de levengevende kracht die uitgaat van stilte, gebed en eenvoud, wil Christofoor mensen bij die eigen kern brengen en hen bejegenen in hun totale menszijn, waarin psyche, lichaam en ziel onlosmakelijk bij elkaar horen. Daarom wordt, met groot respect,  alle ruimte geboden voor levensbeschouwelijke vragen die verband houden met spiritualiteit en geloof, zingeving en levenskeuzes.