Dossier en privacy
Alles wat tijdens de sessie wordt besproken valt onder het beroepsgeheim van de psycholoog. Aan het begin van de behandeling vragen wij u om toestemming om uw huisarts te informeren. Aan anderen wordt er alleen informatie verstrekt als u ons daartoe machtigt.
Van de behandeling wordt een elektronisch dossier bijgehouden. U heeft recht op inzage in dit dossier. Mochten gegevens onjuist zijn, dan kunt u deze laten verbeteren, aanvullen of verwijderen.